top of page

Privacybeleid.

Invoering

Daarnaast moet u er meer over weten.

Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy. Daarom zijn we toegewijd aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Euro-Toques Belgique verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en verwerking van uw gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier gebeurt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Definities

De site: de volledige site, internetpagina's en onlinediensten die worden aangeboden door Euro-Toques Belgium, die de site beheert die toegankelijk is vanaf het URL-adres.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Cookies: Een cookie is informatie die op de harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst door de server van de site die hij bezoekt. Het bevat verschillende gegevens: de naam van de server die het heeft gedeponeerd, een identificator in de vorm van een uniek nummer, mogelijk een vervaldatum. Deze informatie wordt soms op de computer opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn. Het is bijvoorbeeld het e-mailadres van de gebruiker.

Daarnaast moet u er meer over weten.

De uitgever: de natuurlijke of rechtspersoon die onlinecommunicatiediensten publiceert voor het publiek, dat wil zeggen: Euro-Toques België geregistreerd voor btw onder het nummer BE0432.770.943 met hoofdkantoor Rue Adolphe Marquet, 19-4680 Hermée, Belgie.

Daarnaast moet u er meer over weten.

De gebruiker: de persoon die de site en de diensten van Euro-Toques Belgique gebruikt.

Daarnaast moet u er meer over weten.

RGPD: Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of reeks bewerkingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzameling, opname, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of onderlinge verbinding, blokkering, wissing of vernietiging, enz.).

Daarnaast moet u er meer over weten.

Verzameling van persoonlijke informatie

Daarnaast moet u er meer over weten.

We verzamelen de volgende informatie:

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mail adres

 • Postcode

 • e-mailadres

 • Leeftijd / geboortedatum

 • Voorkeuren (muzikaal, literair, cinematografisch, etc.)

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt verzameld via formulieren en via de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, cookies en / of logs om informatie over u te verzamelen.

De ingediende gegevens mogen geen gevoelige persoonlijke gegevens bevatten, zoals identificatiegegevens van de overheid (zoals burgerservicenummers, rijbewijsnummers of identificatienummers van belastingbetalers), volledige creditcardnummers of persoonlijke bankrekeningnummers, medische dossiers, zonder dat deze lijst volledig is.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Vormen en interactiviteit:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via een formulier, namelijk:

 • Website registratieformulier

 • Enquête

 • Competitie

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Informatie / promotieaanbiedingen via nieuwsbrief

 • Statistieken

 • Contact

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die tot stand kan worden gebracht tussen u en onze website, en wel als volgt:

 • Statistieken

 • Contact

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Correspondentie

 • Informatie of voor promotionele aanbiedingen

Daarnaast moet u er meer over weten.

Logbestanden en cookies:

Daarnaast moet u er meer over weten.

We verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies. Dit betreft voornamelijk de volgende informatie:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat:

 • Verbeterde service en persoonlijk welkom

 • Gepersonaliseerd verbruiksprofiel

 • Statistisch

Daarnaast moet u er meer over weten.

Doeleinden van verwerking:

Het belangrijkste doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om u een veilige, optimale, efficiënte en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Hiertoe gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken om:

- Onze diensten verlenen en de werking ervan vergemakkelijken, onder meer door controles uit te voeren die op u betrekking hebben;

- Eventuele problemen oplossen om het gebruik van onze site en onze diensten te verbeteren;

- Personaliseren, evalueren en verbeteren van onze diensten, inhoud en documentatie;

- Het volume en de geschiedenis van uw gebruik van onze diensten analyseren;

- U informeren over onze diensten en die van onze partnerbedrijven;

- Alle activiteiten voorkomen, opsporen en onderzoeken die mogelijk verboden en onwettig zijn of in strijd zijn met goede praktijken, en ervoor zorgen dat onze algemene gebruiksvoorwaarden en ons verzendbeleid worden nageleefd;

- Voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Voor klanten die zich rechtstreeks op de site hebben geregistreerd, verwerken wij hun gegevens voor de uitvoering van het contract voor het verlenen van diensten. Voor onze nieuwsbrieven verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de expliciete toestemming die u hiervoor heeft gegeven.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Ontvangers van gegevens:

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, zijn bedoeld voor eigen gebruik door Euro-Toques Belgium en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers die Euro-Toques Belgium kan inschakelen in het kader van de uitvoering van haar diensten. Euro-Toques Belgium verzekert de naleving van de gegevensbeschermingsvereisten voor al zijn onderaannemers. Euro-Toques Belgium verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden voor marketingdoeleinden.

Bovendien geeft Euro-Toques Belgium uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als:

u (of uw accountbeheerder die namens u handelt) om openbaarmaking vraagt ​​of autoriseert;

de openbaarmaking is vereist om transacties te verwerken of diensten te verlenen die u hebt aangevraagd (als onderdeel van het verwerken van een aankoop bij creditcardmaatschappijen); Euro-Toques Belgique wordt hiertoe gedwongen door een overheidsinstantie of een regelgevende instantie, in het geval van een gerechtelijke vordering, dagvaarding of enig ander soortgelijk overheids- of gerechtelijk vereiste, of om een ​​rechtsvordering vast te stellen of te verdedigen; of de derde handelt als agent of onderaannemer van Euro-Toques Belgique bij de uitvoering van de diensten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Nieuwsbrief en marketing-e-mails:

Voor degenen onder u die er expliciet voor hebben gekozen om onze nieuwsbrief te ontvangen, kunt u zich gemakkelijk uitschrijven door de afmeldlinks in elk van deze e-mails te volgen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Getuigenissen:

Euro-Toques België zou op zijn site een lijst met getuigenissen kunnen publiceren, inclusief de voornaam van de persoon. Euro-Toques Belgium verbindt zich ertoe de toestemming van elke klant te verkrijgen alvorens op de site een getuigenis te publiceren die informatie bevat over de naam, de stad, de leeftijd en de titel van de persoon. Als u van de lijst wilt worden verwijderd, kunt u ons schrijven via de "Contact" -pagina en wij zullen uw informatie zeer snel verwijderen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Recht op verzet en herroeping:

We zijn toegewijd om u het recht te bieden om u te verzetten tegen uw persoonlijke gegevens en deze in te trekken.
Onder het verzetrecht wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens het verzamelen worden genoemd.

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan ​​de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres gaelle.communication@eurotoques.be

Toestemming voor toegang;

Daarnaast moet u er meer over weten.

We zijn toegewijd aan het erkennen van een recht op toegang en rectificatie van betrokkenen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.
De uitoefening van dit recht gebeurt per e-mail

Veiligheid :

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende maatregelen:

We zijn toegewijd aan het handhaven van een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. Omdat echter geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

Daarnaast moet u er meer over weten.

OPGEMERKT MOET WORDEN DAT Euro-Toques Belgium DE BESTANDEN VAN HAAR KLANTEN NIET UITWISSELT OF VERHUURT.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Uitbesteding:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Euro-Toques Belgium verbindt zich ertoe dat elke onderaannemer voldoende contractuele garanties biedt voor de implementatie van gepaste technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Europese verordening gegevensbescherming.

Euro-Toques Belgique kan een of meer onderaannemer (s) inschakelen om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren die onderworpen zijn aan de voorwaarden van dit beleid. Een onderaannemer zal niet gemachtigd zijn om zelf een onderaannemer in te schakelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro-Toques Belgium.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Wetgeving:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Dit privacybeleid wordt beheerst door het Belgische recht. Het is in het Frans geschreven. In het geval dat het in een of meer talen is vertaald, heeft alleen de Franse tekst voorrang in geval van betwisting. De ongeldigheid van een clausule maakt het privacybeleid niet ongeldig. De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meer clausules hiervan door Euro-Toques Belgique betekent niet dat Euro-Toques Belgique afstand doet van de andere clausules waarvan zij gevolgen blijven hebben.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Wijziging van het privacybeleid:

Euro-Toques Belgium behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, in het bijzonder in het kader van wijzigingen in de geldende wetten en voorschriften. Alle aangebrachte wijzigingen worden via onze website of per e-mail aan u meegedeeld, voor zover mogelijk ten minste dertig (30) dagen voordat ze van kracht worden. We raden u aan om deze regels van tijd tot tijd te controleren om op de hoogte te blijven van onze procedures en regels met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

In geval van wijziging van het huidige, verbindt Euro-Toques Belgique zich ertoe om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder de voorafgaande informatie van de betrokken personen.

bottom of page